RedWeb
ReDWeb
Professional Web Design 
FrançaisFrançais
EnglishEnglish

 • specialiseert zich in het opmaken van Webpagina's met behulp van HTML, JAVAscript, ASP, Flash...;
 • structureert uw informatie;
 • zorgt voor het inlassen van uw grafieken en foto's;
 • werkt uw site regelmatig bij;
 • zorgt voor de hosting en de publiciteit van uw site.
RedWeb's Link Page
  Opstelling
 • helpt U bij de verzameling van gegevens, grafieken en foto's;
 • verzekert de bladopmaak;
 • biedt U een prototype aan;
 • brengt Uw wijzigingen aan.
  Uw site laten kennen
 • stelt uw pagina's voor aan de belangrijkste "search engines";
 • zorgt voor het opmaken van links tussen verschillende sites.
 • U mag niet vergeten Uw URL adres op naamkaartjes en briefpapier te vermelden. 
  Hosting en bijwerken
 • biedt U hosting op zijn site;
 • verzekert de bijwerking van Uw site aan Uw rythme.
  Andere diensten
 • het vertalen van uw pagina's in 't Frans, Nederlands, Engels;
 • het ontleden van uw bestaande site en het bijwerken ervan;
 • het beheren van Uw e-mail;
 • het scannen van Uw grafieken en foto's;
 • het nemen van foto's met een digitaal fototoestel;
 • het overbrengen van Uw site op CD-ROM;
 • het opstellen van uw catalogus op CD-ROM.
Uw Onderneming verdient een site op Internet
 

Site Design by Redweb sprl Copyright 1998